Executive Committee

Jinsoo An

Weihong Bao

Lisandro Claudio

Jake Dalton

Andrew Jones

Dan O'Neill (Chair)

Robert Sharf

Ken Ueno